شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

شیر و تجهیزات جانبی پنوماتیک

شیر پنوماتیک شیری است که در داخل یک سیستم پنوماتیک (سیستمی که با هوا یا گاز تحت فشار کار می کند) کار می کند.

شیر پنوماتیک چیست؟
پنوماتیک سیستمی است که از اختلاف فشار گاز یا هوای فشرده برای عملکرد خود استفاده می کند. چنین طرح هایی حاوی تعدادی مکانیسم مختلف است که از طریق آنها گاز فشرده توزیع می شود. همه آنها به عنوان یک سیستم متمرکز عمل می کنند.

از شیرها برای کنترل، توزیع و هدایت جریان در این سازه استفاده می شود. آنها یک عملکرد هدایت و کنترل را از طریق عناصر قفل کننده و تنظیم کننده انجام می دهند. بنابراین، شیرهای پنوماتیک به عنوان یک واسطه بین منبع (کمپرسور) و محرک ها (مانند محرک پنوماتیک، سیلندر پنوماتیک) در پنوماتیک عمل می کنند.

چنین واحدهایی توسط سیگنال های ویژه هدایت می شوند. انواع سیگنال های زیر می توانند دریچه های پنوماتیک را کنترل کنند:

الکترومغناطیسی
پنوماتیک
مکانیکی
دریچه های پنوماتیک الکترومغناطیسی توسط میدان های مغناطیسی روی سیم پیچ ها و سلونوئید کنترل می شوند. اصل کار آنها بسیار ساده است. جریان از یک منبع الکتریکی خارجی به سیم پیچ ها تامین می شود. فعل و انفعال بین میدان مغناطیسی در سیم پیچ ها و در شیر برقی باعث حرکت ساقه سوپاپ می شود.

دریچه هایی که با پنوماتیک کار می کنند معمولاً توسط جریان هوای فشرده ای که در سیستم پنوماتیک کار می کند، کنترل می شوند. بودن یا نبودن آن در شرایط خاصی بر کار آنها تأثیر می گذارد.

دریچه های پنوماتیک مکانیکی با نیروی مکانیکی به عنوان مثال با استفاده از یک اهرم هدایت می شوند.  اغلب آنها کارهای ساده ای مانند (باز کردن/بستن) انجام می دهند.

علاوه بر دسته های اصلی، دستگاه هایی با کنترل ترکیبی نیز ساخته می شوند. در برخی از شیرها، کنترل به صورت دستی انجام می شود، به عنوان مثال، فقط با استفاده از یک دکمه .

 

انواع و طراحی شیر پنوماتیک
مشخصه های اصلی این نوع شیر ها تعداد پورتها و نحوه باز و بسته شدن شیر و تعداد موقعیت های ممکن برای شیر میباشند.

شکل اول همیشه تعداد پورت های دستگاه را نشان می دهد و شکل دوم موقعیت های قرقره موجود را نشان می دهد. به عنوان مثال، یک شیر پنوماتیک 4/2 به این معنی است که دارای چهار پورت و دو موقعیت قرقره است. عکس نمودار سیم کشی شیر پنوماتیک

 رایج ترین مدل ها در سیستم های پنوماتیکی، شیرهایی با طرح 3/2 و 5/2 هستند.

شکل خطوط به معنی تعداد سوراخ های اتصال است. هر یک از سوراخ ها و بسته های آن برای عملکردهای خاصی طراحی شده اند. هدف اصلی آنها جمع کردن و گسترش محرک و اگزوز است.

شکل موقعیت ها نشان می دهد که چند گزینه ممکن برای تغییر موقعیت سوپاپ برای تنظیم موجود است.

با توجه به موقعیت اولیه قرقره نسبت به جریان، دو نوع شیر وجود دارد:

به طور معمول باز است (Normaly Open) : در حالت معمولی دریچه باز است و جریان هوا آزادانه حرکت میکند و هنگامی که سیگنالی داده میشود آنرا میبندد.
به طور معمول بسته است (Normaly Close) : عکس حالت قبل را دارد یعنی به طور طبیعی دریچه هوا بسته استو جریان هوایی وجود ندارد برای باز شدن دریچه به یک جریان احتیاج است.

شیر پنوماتیک از نظر نوع عملکرد تقسیم بندی دیگری دارد:

1- شیر کنترل فشار

شیر کنترل فشار پنوماتیک :برای تنظیم فشار مخزن از شیر کنترل فشار استفاده میشود مکانیسم حرکت این نوع شیر از یک فنر استفاده میکند که روی فشار خاصی تنظیم شده است اگر به هر دلیلی فشاربالاتر از حد مجاز برود فنر جمع شده و سیال اضافی ازمخزن خارج میشود.

2- شیر کنترل جهت

شیر کنترل جهت پنوماتیک از طریق قطع و وصل جریان میزان دبی خروجی را تعیین میکند . این شیرها به دودسته شیر قطع و وصل جریان و شیر یکسو کننده جریان تقسیم بندی میشوند ، که شیر قطع و وصل جریان وظیفه قطع و وصل جریان سیال را به عهدهدارد و شیر یکسو کننده جریان تنها اجازه عبور سیال از یک جهت را میدهند.

 

3-شیر کنترل جریان

این نوع شیر با تنظیم فشار خروجی هوا میزان جریان را کنترل میکند. این دسته از شیرها را با توجه به طراحی روی انواع سیلندرها یا نقاط مختلف سیستم پنوماتیکی نصب میکنند

 

شیرهای پنوماتیک به دو روش دستی و جریان الکتریکی تحریک میشوند.در روش تحریک دستی تحریک شیر به کمک اهرم دستی انجام میشود اما در تحریک برقی بوبین یا سلونوئید وظیفه تحریک شیر پنوماتیک را به عهده دارند.

 

فیلترها
در هر صفحه
تماس برای قیمت
تماس برای قیمت
تماس برای قیمت
اکچویتور دورانی فستو DFPD-10-RP-90-RD-F03
تماس برای قیمت
تماس برای قیمت
تماس برای قیمت