شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

تجهیزات و واحد مراقبت پنوماتیک

واحد مراقبت پنوماتیک

سیستم های هوای فشرده فیلتر، رگولاتور و روان کننده (FRL) برای تحویل هوای تمیز، با فشار ثابت و روغن کاری (در صورت نیاز) برای اطمینان از عملکرد صحیح قطعات پنوماتیک و افزایش طول عمر آنها استفاده می شود. هوای عرضه شده توسط کمپرسورها اغلب بارها آلوده، بیش از حد تحت فشار و روغن کاری نشده است، به این معنی که برای جلوگیری از آسیب به تجهیزات، یک واحد FRL لازم است. فیلترها، رگولاتورها و روان کننده ها را  به صورت جداگانه یا بسته خریداری کرد، بسته به آنچه برای اطمینان از رعایت مشخصات هوای مناسب برای تجهیزات پنوماتیک لازم است. توصیه می شود این دستگاه ها را نصب کنید اگر:

استفاده از ابزار و تجهیزات پنوماتیک.
در حال نصب یک سیستم HVAC.
سیستم های تهویه مرکزی.
نیاز به رعایت استانداردهای ISO، OSHA، ASHRA یا سایر استانداردهای کیفیت هوا.
می خواهید عمر سرویس، ایمنی و قابلیت اطمینان سیستم هوای خود را بهبود بخشید

واحدمراقبت چه کارهای انجام میدهد

یک واحد مراقبت از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

1- فیلتر پنوماتیک

2- تنظیم کننده پنوماتیک (رگلاتور پنوماتیک)

3- روان کننده پنوماتیک (روغن زن پنوماتیک)

این سه جزء اغلب به عنوان یک واحد ، برای اطمینان از تمیز بودن هوا در یک سیستم پنوماتیک استفاده میشوند . اما می توانند به صورت جداگانه نیز نصب شوند . نصب یک واحد مراقبت پنوماتیک در یک سیستم پنوماتیک ، قابلیت اطمینان ، کاهش اتلاف انرژی به دلیل فشار بیش از حد و افزایش عمر مفید قطعه را فراهم می کند . این سه جزء با هم کار میکنند تا وظایف زیر را انجام دهند:

-فیلترها آب ، خاک و سایر زباله های مضر را از سیستم هوا حذف میکنند که اولین قدم در بهبود کیفیت هوا است.

-رگلاتور پنوماتیک فشار هوای یک سیستم را تنظیم و کنترل میکند تا اطمینان حاصل شود که قطعات سیستم از فشار کاری خود تجاوز نمی کنند . این دومین مرحله از وظایف واحد مراقبت پنوماتیک است.

-روغن زن پنوماتیک اصطکاک داخلی ابزار و تجهیزات را با رها کردن یک غبار کنترل شده از روغن در هوای فشرده کاهش می دهند . این مرحله اغلب آخرین وظیفه از اقدامات واحد مراقبت پنوماتیک در بهبود کیفیت هوا در سیستم های پنوماتیک میباشد.

 

فیلترها
در هر صفحه
رگلاتور پنوماتیک ا اینچ تکنو ایر
تماس برای قیمت
تماس برای قیمت
تماس برای قیمت
ریگلاتور پنوماتیک 1/4 اینچ کاموزی
تماس برای قیمت
تماس برای قیمت
تماس برای قیمت